Pentru operativitate maximă va rugăm nu solicitați asistență tehnică prin alte metode decât cele menționate mai sus!
Din păcate solicitările venite prin fax, SMS, WhatsApp, Facebook, Twitter, etc. nu vor putea fi soluționate.