Web Hosting profesional, viteză și suport 24/7

Ce date solicită, colectează, înstrăinează și stocheaza megahost.ro. Cum le folosește și ce drepturi aveți in legătură cu aceste date. Legislația aplicabilă.


Ce date solicită megahost.ro de la clienți

Date oferite voluntar. Megaserver SRL poate solicita Clienților următoarele date: nume și prenume, adresă de e-mail, adresă poștală (stradă, apartament, localitate, județ, cod poștal), număr de telefon, numele și forma juridică în cazul persoanelor juridice, număr de înregistrare la Registrului Comerțului, Codul Fiscal sau Codul Unic de Înregistrare.

Date colectate in mod automat. Megaserver SRL poate colecta in mod automat următoarele date de la vizitatorii siteului https://megahost.ro: ora de acces, durata vizitei, adresa IP, browser-ul folosit, sistemul de operare, ISP hostname, numarul paginilor vizitate, pagina de intrare, pagina de iesire, referrerul de pe care s-a ajuns pe site, etc.

Scopul colectării datelor oferite voluntar

 • întocmirea și derularea contractelor
 • activarea și prestarea de servicii (De. Ex: cont găzduire, cont client, înregistrarea, transferul și prelungirea numelor de domenii, etc)
 • întocmirea de facturi
 • crearea unei baze de date pentru realizarea de rapoarte contabile și/sau statistice
 • comunicări comerciale sau de altă natură către clienți, cum ar fi: avertismente de securitate, comunicate de informare tehnică (cum ar fi despre întreruperea programată a serviciilor), informarea despre promotiiile Megaserver SRL sau despre orice alte promoții sau activități desfășurate de Megaserver SRL prin orice mijloace de comunicare (poștă, e-mail, telefon, SMS, etc.)

Scopul colectării datelor colectate automat

 • Statistici Interne
 • Pentru imbunatatirea si diversificarea serviciilor oferite
 • Statistici Externe (Google Analitics)
 • Campanii Google Adwords
 • Analiza Social Media (Facebook,Twitter, etc)
 • Generarea de grafice de statistici diverse

Înstrăinarea Datelor

Datele Dumneavoastră personale vor putea fi transmise autorităților în drept cu scopul verificării tranzacțiilor comerciale sau altor autorități în drept pentru efectuarea oricăror verificări, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

În cazul în care un Client al Megaserver SRL comandă prin intermediul siteului https://megahost.ro înregistrarea, rezervarea sau prelungirea unui domeniu web, va fi necesară furnizarea datelor Clientului unor terțe părți cum ar fi: Internet Corporation For Assigned Names and Numbers-ICANN-pentru domenii internaționale, Rețeaua Națională de Calculatoare (RNC)-pentru domenii având extensia ".ro". Aceste date nu se dezvăluie de către Megaserver SRL nici unei persoane fizice sau juridice în afară de Megaserver SRL și a terților menționați mai sus sub nici o formă.

Stocarea Datelor

Datele sunt stocate în incinte speciale (Datacenter) cu access restricționat, măsuri de securitate anti-efracție și anti-incendiu, backup energie cu UPS-uri și generator electric diesel, aer condiționat de tip HVAC. Autentificarea la servere se face doar pe bază de chei criptate.

Megaserver SRL garantează confidențialitatea informațiilor. Informațiile Clientului pot fi accesate de Clientul respectiv și de către Megaserver SRL pe baza unui username și a unei parole care diferă de la client la client. Parolele de access sunt stocate în baza de date în formă criptată.

Megaserver SRL folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află sub controlul nostru.

Drepturile clienților asupra datelor personale

Printre aceste drepturi se numără (enumerarea nu are un caracter limitativ):

 • Dreptul de a cere Megaserver SRL să vă confirme prelucrarea sau nu a datelelor Dumneavoastră personale, în mod gratuit
 • Dreptul de a cere Megaserver SRL să rectifice, actualizeze, blocheze sau șterge("dreptul de a fi uitat"), în mod gratuit, datele personale
 • Dreptul de a cere Megaserver SRL să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor Dumneavoastră personale;
 • Dreptul de a cere Megaserver SRL să înceteze expedierea de mesaje promoționale și de a opri prelucra date în scopuri de marketing direct.
 • Dreptul de a face o reclamație la autoritatea de supraveghere
 • Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal furnizate și/sau transmiterea acestora către alți operatori la cererea dumneavoastră
 • Dreptul de a nu fi subiectul unei decizii bazate pe prelucrarea automată

* Opoziția la prelucrarea datelor

Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc.

Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, acest drept la opoziție nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Legea Aplicabilă

Regulamentul general privind protecția datelor (Ro: RGPD, En: GDPR) al UE 2016/679

Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice

Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic

Ordonanța nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță cu modificările ulterioare.

Megaserver SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Perioada de păstrare a informațiilor colectate

Datele colectate automat se vor păstra 2 ani (24 de luni), după care se vor șterge.

Datele oferite voluntar și folosite în cadrul contractelor se vor păstra pe perioada prestării serviciilor cât și pentru o perioadă ulterioară în cazul în care este prevăzut de lege (De exemplu datele contabile se păstrează mai mulți ani după încetarea contractului.